חבד בקמפוס קריית אונו/מל"א

הרב חיליק ומירי קפלן - הרב הירשי וליבי אלפרוביץ