כולל חב"ד צפת

קרן נפגעי השריפה בצפת Fire Victims Emergency Fund

כולל חב"ד צפת

קרן נפגעי השריפה בצפת Fire Victims Emergency Fund

Funds Raised

Bonus Round X{{::campaign.amount.bonusmatch}}

{{campaign.amount.donated | currency : campaign.currencySym : 0}}

Original Goal {{campaign.amount.goal | currency : campaign.currencySym : 0}}

{{campaign.amount.percentRaised | number:0}}% of {{campaign.amount.goal | currency : campaign.currencySym : 0}} goal

{{(campaign.amount.donated - campaign.amount.goal) / (campaign.amount.bonusgoal - campaign.amount.goal) * 100 | number:0}}% of {{campaign.amount.bonusgoal | currency : campaign.currencySym : 0}} bonus goal

{{campaign.donorCount}} Donors
About The Campaign
Sort By:
Effective
 • {{::donor.name[0]}}{{::donor.name.split(' ').slice(1,2).join('')[0]}}
  {{::donor.name}}
  {{::donor.amount|currency:campaign.currencySym:0}} Donated with {{::campaign.teams[donor.team_id].name}}
  {{::donor.comment}}
  {{donor.time|timeAgo}} with {{::campaign.teams[donor.team_id].name}}
  Actual

כולל חב"ד צפת

קרן נפגעי השריפה בצפת Fire Victims Emergency Fund