חסידי נדבורנה ירושלים

באש לבנותה

Funds Raised

Bonus Round X{{::campaign.amount.bonusmatch}}

{{campaign.amount.donated | currency : campaign.currencySym : 0}}

Original Goal {{campaign.amount.goal | currency : campaign.currencySym : 0}}

{{campaign.amount.percentRaised | number:0}}% of {{campaign.amount.goal | currency : campaign.currencySym : 0}} goal

{{(campaign.amount.donated - campaign.amount.goal) / (campaign.amount.bonusgoal - campaign.amount.goal) * 100 | number:0}}% of {{campaign.amount.bonusgoal | currency : campaign.currencySym : 0}} bonus goal