בית המדרש תפארת שמואל מאלכסנדר

חנוכת הבית

בית המדרש תפארת שמואל מאלכסנדר