הקרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות

גם בתקופת הקורונה תומכים במשפחות מבנימין. יחד ננצח

הקרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות