חב"ד בקמפוס-הבית של כולנו

₪11,245,338

From 27 campaigns combined

חבד כרמיאל

קמפוס כרמיאל - בנצי ופרומי כץ