קמפיין חסד משפחות גרף-חזקיה.

השם נתן, השם ל ק ח

קמפיין חסד משפחות גרף-חזקיה.