קו לחיים

חיוך קטן של ילד מנצח מחלה גדולה

קו לחיים