פעילות התמימים על ציון הרשב"י

ארבעים כפול שתיים

פעילות התמימים על ציון הרשב"י