שפרה ופועה רעננה

תטהר לעצמך מקווה על שמך

שפרה ופועה רעננה