כוללי האברכים דחסידי צאנז בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

צאנז מתאחדת בתורתך

כוללי האברכים דחסידי צאנז בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א