יד לילד המיוחד

עבורם טאבלט זה אוויר לנשימה! - FOR THEM THE TABLET IS LIKE AIR TO BREATHE

יד לילד המיוחד